Seksjon for formidling

Norges Museumsforbund

årsmøte 2011

Seksjon for formidling, Museumsforbundet holder årsmøte fredag 26. august 2011 kl. 15.00.

Sakspapirer (pdf-filer):

Saksliste årsmøtet SFF 2011

Årsmelding SFF 2010-2011

Arbeidsprogram SFF 2011-2012

Protokoll årsmøtet 2011

Èn kommentar

Tilbaketråkk

  1. Sakspapirer årsmøte Seksjon for formidling | Seksjon for formidling

Skriv en tilbakemelding