Seksjon for formidling

Norges Museumsforbund

Saksliste årsmøte SFF 2010

NORGES MUSEUMSFORBUND
SEKSJON FOR FORMIDLING

ÅRSMØTE FREDAG 10. SEPTEMBER 2010 KL. 15.00- 15.45

Saksliste:

Sak 1/2010      Åpning av årsmøtet

Sak2/2010       Navneopprop

Sak 3/2010      Konstituering. Valg av møteleder, referent og protokollkomite

Sak 4/2010      Godkjenning av innkalling

Sak 5/2010      Godkjenning av dagsorden

Sak 6/2010      Årsmelding 2009/2010

Sak7/2010       Regnskap 2009

Sak 8/2010      Arbeidsprogram 20010/2011

Sak 9/2010      Budsjett 2010

Sak 10/2010    Innkomne saker

Sak 11/2010    Kurskomite

Sak 12/2010    Valg

Sak 13/2010    Neste årsmøte

Skriv en tilbakemelding