Seksjon for formidling

Norges Museumsforbund

Protokoll årsmøte SFF 2010

Norges Museumsforbund, Seksjon for formidling.

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE

FREDAG 10. SEPTEMBER 2010 KL. 15.00-15.45

Sak 1/2010      Åpning av årsmøte ved leder Jenny Heggvik.

Sak 2/2010      Navneopprop: 25 medlemmer var til stede på møte.

Sak 3/2010      Konstituering ved akklamasjon:

Møteleder – Jenny Heggvik
Referent – Ida Vesseltun
Protokollkomite – Torhild Skåtun (Norsk Telemuseum) og Elise Lund (Nasjonalmuseet)

Sak 4/2010      Godkjenning av innkalling. Godkjent.

Sak 5/2010      Godkjenning av dagsorden. Godkjent.

Sak 6/2010      Gjennomgang av årsmelding 2009/2010. Godkjent.

Sak 7/2010      Gjennomgang av regnskap 2009. Godkjent.

Sak 8/2010      Gjennomgang av Arbeidsprogram 2010/2011. Det ble tilført to ting:

–          At det planlegges fagtur til Tromsø 1.-3.desember.
–          At adressen til den nye hjemmesiden er: http://sff.museumsforbundet.no.

Sak 9/2010      Budsjett 2010. Godkjent.

Sak 10/2010    Innkomne saker. Ingen.

Sak 11/2010    Kurskomitè.

SFF (Seksjon for formidling), sin kurskomitè som har bestått av Nini Fritzner og Eva Mæhre Lauritzen ønsker å slutte etter høstens kurs: Fang publikum!
Årsmøtet takker komiteen for mange år med flotte kurs. Inntil noe annet blir bestemt, arrangerer styret heretter kurs selv.

Sak 12/ 2010 Valg. Valgkomiteens innstilling til nytt styre og valgkomitè ble godkjent.

Det nye styret for 2010/2011 er:

Leder              Heidi Stenvold, Museet for kystkultur og gjenreising, ny.

Per Helge Nylund, Tromsø museum, ikke på valg.
Anne Spophie Høegh-Omdal, Lillesan By- og sjøfartsmuseum, AAKS (Aust-Agder Kulturhistoriske senter), ikke på valg.
Ida Vesseltun, Norsk Landbruskmuseum, gjenvalgt.
Grethe Paulsen Vie, Haugalandmuseene, ny.

Vara

Heidi Arild, Nes Jernverksmuseum, ikke på valg.
Aud Farstad, Jugendstilsenteret, ikke på valg.
Bjørn Erik Skaug, gjenvalgt.
Pedimusredaktør  Bjørn Ådne Kvalvik, ikke på valg.

Valgkomitè for 2010/2011 er:

Torhild Skåtun, Norsk Telemuseum, gjenvalgt.
Frøydis Høyland Svisdahl, Sunnmøre Museum, ny.
Elisabeth Langeland, Norsk Luftfartsmuseum, ny.

Vara
Kjersti Markegård Bae, Ivar Aasentunet, Nynorsk kultursenter, ny.

–          Avtroppende formann Jenny Heggvik fikk overrakt en gave for flott innsats som formann for SFF.

Sak 13/2010 Neste årsmøte. Neste årsmøte bli i Oslo 24.-27. august 2011.

Jenny Heggvik

Møteleder

Torhild Skåtun                                                                                              Elise Lund

Norsk Telemuseum                                                                                       Nasjonalmuseet

Skriv en tilbakemelding