Seksjon for formidling

Norges Museumsforbund

Om idétorget 2010

Om  idétorget 9.september 2010 på hotell Britannia, Trondheim

Seksjon for formidling arrangerte et idetorg på siste årsmøte i Norges Museumsforbund i Trondheim. Prosjektet gikk ut på at alle medlemmer som ville være med, kunne sende inn et eksempel på museumsformidling og presentere dette på Powerpoint for årsmøtedeltakerne.

Siden responsen var stor og tiden var knapp, ble det nødvendig å presentere bidragene i to grupper. Det var derfor ikke mulig å se alle bidragene, da de ble vist samtidig i forskjellige saler. Ida Vesselthun og Anne Sophie Høegh-Omdal fikk ansvaret for hver sin gruppe som bestod av en jury og hhv 8 og 7 bidragsytere.

Bidragene som ble vist var uten unntak særdeles relevante og eksempler på god museums-formidling. Formidlerne var ’scenevante’, og var derfor fleksible i forhold til den tid og de rammer som ble gitt. Det var satt av under 10 minutter til hver presentasjon, inkl. spørsmål. Publikum var begeistret for visningen, og vi snakker her om et publikum som var fagfolk på feltet og som i høyeste grad kunne vurdere både relevansen og kvaliteten i de enkelte bidrag. Det var mange flotte eksempler på kreativ og spennende formidling, og mange bidrag vil sikkert bli benyttet av andre museer senere.

Idetorget ble et eksempel på at museumsformidlere er gavmilde med sine ideer, og at de gjerne vil dele sine erfaringer med andre.

Det var første gang idetorget ble presentert, så visse problemer var det selvfølgelig. Dels kom bidragene noe sent, og dels var det for lite tid til selve presentasjonene.  Å sette innleveringsfristen til avlevering rett før sommerferien, den mest hektiske tid for de fleste museumsfolk, var ingen suksess.  Fristen ble derfor forlenget til å gjelde til like oppunder årsmøtet, og det gikk i grunnen greit. Bidragene ble avlevert på minnepenner som ble avprøvd og lagt inn på computerne på forhånd, slik at det ikke ble brukt tid på dette under selve visningen. Teknikken fungerte fint, bortsett fra noen filminnslag som ikke kunne vises på grunn av divergerende format. Tidsmessig var det et minus at det var lite tid til spørsmål og kommentarer, og det var også synd at vi ikke hadde anledning til å se alle fremvisningene.

Det var også problematisk å finne tid for juryene. De besto av hhv en politiker, en museums-direktør og oss fra Seksjon for formidling. For mange bidragsytere var det forøvrig en stor overraskelse at vi overhodet hadde en jury og at man kunne oppfatte formidlingen som et konkurransebidrag. Dette hadde vi diskutert i styret, og var enige om at det var viktig at bidrags-yterne fikk en form for respons. Dessuten vil nok diplomet som ble gitt bli en pryd på kontoret til vinnerne! Vi er innstilt på å fortsatt ha en jury, men bidragsyterne må informeres på forhånd.

Alt i alt mener vi at idetorget er en veldig fin plattform, som passer på årsmøtet. Det er godtmed en mulighet for å høre noen av medlemmenes erfaringer og at de får en sjanse for aktivitet på et årsmøte som ellers for det meste er forbeholdt museumsstyret og foredragsholdere.

6.februar 2011, Anne Sophie Høegh-Omdal

Skriv en tilbakemelding