Seksjon for formidling

Norges Museumsforbund

Invitasjon til Idétorget 2017

Presenter ditt museums beste formidlingsidé under Norges Museumsforbund sitt møte i Fredrikstad. Del idéer og bli inspirert av andres. Idétorg arrangeres av Seksjon for formidling torsdag 30. mars. Frist for påmelding av idé er er 15. februar.

Se Invitasjon til Idétorg 2017 for nærmere informasjon.

 

Skriv en tilbakemelding