Seksjon for formidling

Norges Museumsforbund

Nordisk samarbeid

lav-opplosning-passer-til-nett

Nordic Associations of Museum Education  (NAME) har fokus på formidling. NAME ønsker å løfte fram gode formidlingsideer, dele ideer og åpne opp for kontakt og samarbeid mellom formidlere på tvers av landegrenser.

Hvem er vi?

NAME er et samarbeid mellom de fem nasjonale museumsformidler organisasjonene i Norden;  Museumsfomidlere i Danmark, F U I S M, PEDAALI, FISOS  og Seksjon for formidling (Norges museumsforbund).

Hva gjør vi?

NAME  har gitt ut Nordic Inspiration – Fresh Approaches to Museum Learning, en publikasjon med presentasjoner av formidlingsopplegg i de nordiske landene. De norske bidragene har alle sammen vært presentert på Idetorget under det Nasjonale museumsmøte i regi av Norges museumsforbund.

Nå er NAME på Facebook og vi deler formidlingsideer gjennom videoer. Noen har vi laget selv, mens andre er produsert av våre museumskollegaer. Men vi vil gjerne ha bidrag fra flest mulig. Har du noen erfaringer eller ideer du vil dele med andre? Eller kanskje er du på jakt etter folk med en viss type erfaringer eller kompetanse – lag en etterlysning.

Kontakt oss

Kontakt oss via melding på Facebook eller legg til et innlegg fra besøkende på NAME eller ta kontakt med oss i styret i Seksjon for formidling.

Skriv en tilbakemelding