Seksjon for formidling

Norges Museumsforbund

Møte og workshop for kunstformidlere

I Boden i Nord-Sverige er det et seminar/workshop for kunstformidlere den 7.-8. november 2016. Møtet/workshopen er gratis og språket for seminaret er engelsk.

Program

Mandag 7. november

12:00 – 12:30                   Registrering

12:30 – 13:00                    Kort presentasjon av deltakerne og Havremagasinets aktivitet

13:00 -15:00                      Maria Huhmarniemi forelesning og workshop

15-15:30                               Kaffepause

15:30-17:30                          Jane Sillis – «Engage»

17:30                                     Felles middag og kveldsaktivitet

 

Tirsdag 8. november

8:30 -12:00                         Birgitta Linhart forelesning og workshop

12:00 -12:30                       Oppsummering av seminaret

 

For mer informasjon: Invitasjon til seminar

Skriv en tilbakemelding