Seksjon for formidling

Norges Museumsforbund

Seksjonens time under Museumsmøtet i Molde

Det blir spennende innhold under seksjonens time i år. Vi får besøk fra vår søsterorganisasjon i Sverige representert ved Lena Lindgren. Hun vil fortelle om formidling ved svenske museer og sammen med Linda Høie, orientere om det nye samarbeidsprosjektet i NAME (Nordic Assosiation for Museum Education).

Norsk Rettsmuseum lanserer en vandreutstilling i høst som de vil presentere nærmere for oss. Den har tittelen » Galskapens fengsel».

Det blir også noen orienteringssaker fra styret i SFF og presentasjon av nytt styre.

Vel møtt i Molde!

Skriv en tilbakemelding