Seksjon for formidling

Norges Museumsforbund

Deltakere på Idetorget 2016

Nå er lista over deltakere til årets Idetorg klar. De nominerte er:

Arkeologisk Museum:                   Skoleelever på utgraving – involverende formidling i felt

Haugalandsmuseene:                   Dei båtreisande

Haugalandsmuseene:                   På tur til Tollbua

Norsk Rettsmuseum:                    En grunnlovsfortelling (animasjonsfilm)

Sunnmøre Museum:                     Båten og mennesket

Sørlandet Kunstmuseum:            Hvordan høres en blaud konsonant ut?

Tromsø Museum:                           Kvalfeber

Vest-Agder Museum:                    Den kulturelle spaserstokken – enkelt, meningsfylt og gøy

Skriv en tilbakemelding