Seksjon for formidling

Norges Museumsforbund

Museer som integreringsarena

Kulturrådet setter et svært relevant tema på dagsorden 12. mai. Har museene et ansvar i integreringen av flyktninger og asylsøkere? I så fall, hvordan kan vi bidra?

Du finner mer informasjon hos Kulturrådet

 

Skriv en tilbakemelding