Seksjon for formidling

Norges Museumsforbund

Samarbeid med de nordiske landene

12968157_10153554062756593_3979538182878099041_oSeksjon for formidling fortsetter samarbeidet med våre søstreorganisasjoner i de nordiske landene. Arbeidet er en videre oppfølging av publikasjonen Nordic Inspiration – Fresh Approches to Museum Learning. Link til boka finner dere på Facebook siden Nordic Associations for Museum Education. Målet er å få til et tettere samarbeid mellom formidlere både innad i de respektive land og mellom landene, slik kan vi få kunnskap om formidlingen og metodene som er i bruk og  at vi kan dele erfaringer og spre gode ideer.  Styret i SFF vil i dette arbeide trenge hjelp fra medlemmene våre – det vil si formidlere der museet er medlem av Norges Museumsforbund.

Viderføringa av prosjektet starter opp i juni.

Skriv en tilbakemelding