Seksjon for formidling

Norges Museumsforbund

Henie Onstad Kunstsenter inviterer til kommunikasjons- og formidlingsseminar

Henie Onstad Kunstsenter inviterer til internasjonalt kommunikasjons- og formidlingsseminar 13. november. Hva skjer i skjæringspunktet mellom kunst, formidling og kommunikasjon, og hvordan former vi fremtidens kunstmuseum?

Møt representanter fra verdens ledende museer under årets store kommunikasjons- og formidlingsseminar 13. november 2014.

Henie Onstad Kunstsenter er stolte av å kunne presentere Wendy Woon fra MoMA og Rixt Hulshoff Pol fra Stedelijk i Amsterdam under høstens store seminar for kommunikasjon og formidling.

Woon er Edward John Noble Foundation Deputy Director for Education ved Museum of Modern Art i New York og har over 30 års erfaring innen museumsformidling. Ved MoMA, har hun det overordnede ansvaret for alle områder av læring og har et uttalt mål om å transformere disse praksisene for det 21. århundret. Pol har bakgrunn innen medier og kommunikasjon og har i løpet av det siste tiåret bygget opp museets formidlingsavdeling fra bunn. Pol har blant annet skapt programmet Blickopeners hvor ungdom selv blir ansatt som museumsformidlere. Gjennom ungdommenes egne interesser, språk og definerte vinklinger har dette resultert i nye aktiviteter, dialoger og kommunikasjonstiltak. Det har også tatt form som en serie videoer som videre har utviklet seg til å bli et populært tv-program.

Seminaret vil gi deg innspill og mulighet for å diskutere hvordan medierte praksiser, kjent fra kommunikasjonsfeltet, i økende grad blir brukt innen museumsformidling nasjonalt og internasjonalt i dag. Hovedfokus vil være hvordan de to ulike fagtradisjonene kommunikasjon og formidling kan bidra med ulike verktøy og perspektiver som kan benyttes i museenes publikumsarbeid og hvordan nye publikumsrelasjoner vokser fram. Vi ønsker også å se på hvordan motsetningsforhold innen disse tradisjonene kan bidra til å skape nye utfordringer og muligheter.

Påmelding: www.hok.no

Screen Shot 2014-07-28 at 1.14.46

2 Kommentarer

  1. Hei

    kan dere endre dato for Blurring Boundaries seminaret på Høvikodden til 13. november?

    Seminaret er flyttet på kalenderen

Skriv en tilbakemelding