Seksjon for formidling

Norges Museumsforbund

Seminar: Bruk av digitale virkemidler i museumsformidling (0)

2/21/17 •

INVITASJON FRA SEKSJON FOR FORMIDLING, Norges Museumsforbund Nye verktøy – nye muligheter- om bruk av digitale virkemidler i formidlinga Onsdag 5. april 2017 kl. 10.00-15.00/16.00 Nasjonalgalleriet, Auditoriet, Universitetsgata 13, 0164 Oslo   PROGRAM «Modell for digitalt arbeid i Fremtidens Nasjonalmuseum for Kunst, Arkitektur og Design» ved Jahn-Fredrik Sjøvik, IKT-sjef/CIO, Nasjonalmuseet. «Bruk av digitale verktøy blir mer […]